Mètriques de qualitat de suport al professorat (Input sociològic → Output pedagògic)

 

PROCÉS DE CONFIGURACIÓ COGNITIVA

 

 

GRADIENTS

VARIABLES

IMPACTES DE TRANSVERSALITAT

 

 

1 CONEIXEMENT:

Contacte cognitiu i Consciència: Vinculable a matèria.

 

 PROCÉS MENTAL

 

 

E0-Canvis de pensament

 

COMUNICACIÓ 

Veure més

 

PENSAMENT -RAONAMENT

 

E4-Abast cultural

 

CULTURITZACIÓ SOCIOPOLÍTICA

Veure més

 

 

2 CONCEPTE:

Ideació d’una realitat (opinió o creença).

 

OBJECTIVITAT

 

 

E8-Nous conceptes

 

CULTURITZACIÓ SOCIOECONÒMICA

Veure més

 

 

3 POSICIONAMENT:

Acceptació, rebuig o desestimació.

IMPLICACIÓ

 

E1-Valoracions i formulació crítica

 

CULTURITZACIÓ SOCIOCULTURAL

Veure més

 

 

4 INTERPRETACCIÓ CONNOTATIVA:

Formació dels desitjos.

COMUNICACIÓ INTRAPERSONAL

AUTO-ANÀLISI

E2- Assumpció de responsabilitat

 

PROFESSIONALITZACIÓ

Veure més

 

 

5 INTERPRETACCIÓ DENOTATIVA:

Pressió psicosocial.

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL

E6-Percepció d’entorn psicosocial

 

CULTURITZACIÓ SOCIOCULTURAL

Veure més

 

 

6 IMAGINACIÓ:

Plantejaments alternatius.

INNOVACIÓ

E3- Predicció

 

COMUNICACIÓ

Veure més

 

 

7 DECISIONS:

Criteris, pesos i matriu de presa de decisions.

AUTONOMIA

E5-Presa de decisions

 

COMUNICACIÓ

Veure més

 

 

8 ACTUACIONS:

Activació de la vivència.

 

INICIATIVA

E7-Establiment de relacions

 

COMUNICACIÓ

Veure més